Diarienummer BTN-0274/2017
Titel Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020
Startdatum 2017-04-07
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-06
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande på remiss - Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande om planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-13 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande på remiss - Planeringsförutsättningar för Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande på remiss - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan 2019-2020 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande samt protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-20 Utgående
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2017 rörande fastställande av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3