Diarienummer BTN-0250/2017
Titel Fastställande av byggnads- och tillståndsnämndens arkivorganisation
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Fastställande av byggnads- och tillståndsnämndens arkivorganisation 2017-03-29 Utgående Visa fil
1, 2
Beskrivning av byggnads- och tillståndsnämndens arkivorganisation 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Fastställande av byggnads- och tillståndsnämndens arkivorganisation 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut till kommunstyrelsen 2017-06-22 Utgående