Diarienummer BTN-0233/2017
Titel Remiss - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad, underrättelse för granskning
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-01
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-29 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om granskning av detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad, underrättelse för granskning 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på remiss samt protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-20 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Bävern 2 och del av Sundbyberg 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. 2017-07-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3