Diarienummer BTN-0230/2017
Titel Remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering
Startdatum 2017-03-24
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-03-24 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-07 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande på remiss - Förslag till Sundbybergs stads strategi för digitalisering 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande samt protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-20 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Sundbybergs stads program med strategier för digitalisering 2017-07-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3