Diarienummer BTN-0229/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga
Startdatum 2017-03-24
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-03-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Svar på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-03-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Förslag till yttrande på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-03-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Yttrande på remiss - Inbjudan från Boverket att lämna synpunkter på ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga - referensnummer 383/2017 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2
Yttrande samt protokollsutdrag expedierat till kommunstyrelsen 2017-04-20 Utgående