Diarienummer BTN-0225/2017
Titel Tillsynsärende, Bangkok Bistro AB, Thaimiddag, Landsvägen 39
Startdatum 2017-03-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remissvar från Polisen 2017-04-03 Inkommande PUL
Remissvar från Skatteverket 2017-04-04 Inkommande PUL
Ingripande enligt alkohollagen, Bangkok Bistro, Thaimiddag, Landsvägen 39 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Uppgifter från Kronofogden 2017-04-20 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Ingripande enligt alkohollagen, Bangkok Bistro, Thaimiddag, Landsvägen 39 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet