Diarienummer BTN-0214/2017
Titel Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola
Startdatum 2017-03-21
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-27
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Planritningar 2017-03-20 Inkommande PUL
Ansökan, ritningar 2017-03-17 Inkommande PUL
Kommunicering 2017-03-27 Utgående PUL
Begäran om komplettering 2017-03-30 Utgående PUL
SV: Eken 14, bygglovsansökan 2017-04-10 Utgående PUL
Komplettering - ansökan, planritningar, fasadritning 2017-04-10 Inkommande PUL
Komplettering - tillgänglighetsutlåtande 2017-04-26 Inkommande PUL
Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola 2017-04-27 Utgående PUL
Angående bygglovsansökan för Eken 14 2017-04-28 Utgående PUL
Re: Angående bygglovsansökan för Eken 14 2017-04-28 Inkommande PUL
Begäran om komplettering 2017-05-03 Utgående PUL
kompl. tillgänglighetsutlåtande 2017-04-26 Inkommande PUL
omarbetad fläkthuv 2017-05-04 Inkommande PUL
Komplettering på omarbetad fläkthuv 2017-05-04 Inkommande PUL
bef. hissläge 2017-05-08 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola 2017-05-29 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-05-30 Utgående PUL
handlingar inför samråd 2017-06-02 Utgående PUL
SV: ang egenskapskrav vid ändring 2017-06-08 Utgående PUL
Brandskyddsbeskrivning 2017-06-08 Inkommande PUL
Komplettering - kontrollplan med bilaga 2017-06-11 Inkommande PUL
Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola. Tekniskt samråd 2017-06-14 Utgående PUL
Beskrivning av brandskyddsåtgärder 2017-06-14 Inkommande PUL
K-ritningar håltagning i bjälklag 2017-06-14 Inkommande PUL
revidering av kontrollplan 2017-06-15 Inkommande PUL
Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola. Startbesked 2017-06-15 Utgående PUL
Startbesked via e-post ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola 2017-06-15 Utgående PUL
Bengt Ågren är byggherre 2017-06-16 Utgående PUL
handlingar som ska lämnas in 2017-09-15 Utgående PUL
Ansökan om slutbesked 2017-09-15 Inkommande PUL
Del av EKEN 14, Löfströms allé 7. Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till folkhögskola. Slutbesked 2017-09-18 Utgående PUL
Slutbesked e.post 2017-09-18 Utgående PUL