Diarienummer BTN-0180/2017
Titel VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 128. Rivningslov för rivning av f.d. vaktbyggnad
Startdatum 2017-03-09
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan, situationsplan, foton 2017-03-08 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-03-13 Utgående PUL
begäran om komplettering 2017-03-23 Utgående PUL
ang. begäran om komplettering 2017-03-27 Utgående PUL
Ang ny ansökan om bygglov och tidplan 2017-03-27 Inkommande PUL
SV: Vaktstugan 1 2017-03-28 Inkommande PUL
Kompletteringar - ritningar och byggnadsinventering 2017-07-13 Inkommande PUL
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 128. Rivningslov för rivning av f.d. vaktbyggnad 2017-08-09 Utgående PUL
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 128. Rivningslov för rivning av f.d. vaktbyggnad 2017-09-05 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 128. Rivningslov för rivning av f.d. vaktbyggnad 2017-09-25 Upprättat PUL
Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2017-09-25 Utgående PUL
Beslut expedierat till sökande 2017-09-25 Utgående PUL
Begäran om samråd för startbesked - kontrollplan, byggnadsinventering, 2017-12-06 Inkommande PUL
VAKTSTUGAN 1, Gamla Enköpingsvägen 128. Rivningslov för rivning av f.d. vaktbyggnad. Startbesked 2017-12-07 Utgående PUL
Starbesked för rivning av vaktbyggnad 2017-12-07 Utgående PUL