Diarienummer BTN-0179/2017
Titel Medborgarförslag på remiss - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo
Startdatum 2017-03-08
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag till byggnads- och tillståndsnämnden för yttrande 2017-03-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-03-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över remiss - Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-03-09 Upprättat Visa dokumentet
Underlag expedierat till kommunstyrelsen 2017-05-09 Utgående
Yttrande över remiss - Medborgarförslag på remiss - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Yttrande över remiss Medborgarförslag - Staden borde samordna råttsaneringen i Duvbo 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut till kommunstyrelsen 2017-05-30 Inkommande