Diarienummer BTN-0168/2017
Titel STENKVISTA 4, Rosengatan 11-13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredande av 4 bostäder på vind
Startdatum 2017-03-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-30
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-03-03 Inkommande PUL
Förslag till kontrollplan 2017-03-03 Inkommande PUL
Ritningsförteckning 2017-03-03 Inkommande PUL
Planritning 2017-03-03 Inkommande PUL
Fasadritningar 2017-03-03 Inkommande PUL
Sektionsritning 2017-03-03 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-03-06 Utgående PUL
bygglov kan inte beviljas pga extra våning och byggnadshöjd. 2017-04-03 Utgående PUL
bekräftelse på mottagen bedömning 2017-04-04 Inkommande PUL
ang e-postadress 2017-04-04 Inkommande PUL
SV: frågor om äldre beslut, takkupor i närområdet och rumshöjd. 2017-04-06 Utgående PUL
äldre bygglov + detaljplan. Stenkvista 4 2017-04-11 Utgående PUL
kommunikation ang äldre beslut och rumshöjder 2017-04-11 Utgående PUL
Komplettering - planritningar, fasadritningar, sektionsritningar, ritningsförteckning 2017-04-12 2017-04-18 Inkommande PUL
Bedömning av förslag inlämnat 2017-04-18 2017-05-10 Utgående PUL
Ang takkupors inverkan på taklandskapet och överskridande av byggnadshöjden 2017-05-23 Utgående PUL
Synpunkter på beräkning av byggnadshöjd och bedömning av tillbyggnad med takkupor 2017-05-23 Inkommande PUL
SV: bedömning kvarstår. Bygglov kan inte beviljas. 2017-05-23 Utgående PUL
Fortsatt handläggning. TJUT ska komm. Nämnd 28/8 2017-05-30 Utgående PUL
STENKVISTA 4, Rosengatan 11-13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredande av 4 bostäder på vind 2017-06-16 Utgående PUL
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beräkningar 2017-06-22 Utgående PUL
STENKVISTA 4, Rosengatan 11-13. Bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredande av 4 bostäder på vind 2017-06-29 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - STENKVISTA 4, Rosengatan 11-13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med takkupor och inredande av 4 bostäder på vind 2017-08-30 Upprättat PUL
Expediering av beslut till sökande (REK) 2017-08-31 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-09-04 Inkommande PUL