Diarienummer BTN-0098/2017
Titel SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamheter i bottenplan
Startdatum 2017-02-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-02-10 Inkommande PUL
Handlingsförteckning med inlämnade ritningar A1 2017-02-10 Inkommande Visa dokumentet
Följebrev - textbeskrivning, bilaga 1 2017-02-10 Inkommande Visa dokumentet
Bekräftelsebrev 2017-02-13 Utgående Visa dokumentet
Digitala handlingar 2017-02-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Digitala handlingar inlämnade i A3 enligt handlingsförteckning 2017-01-27 2017-02-23 Inkommande
Detaljskiss förskolegård, grönytefaktor 2017-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Sprängaren 7, BTN-0098/2017 2017-03-08 Utgående Visa dokumentet
SV: Sprängaren 7, BTN-0098/2017 2017-03-08 Inkommande PUL
Ljusstudier 2017-03-22 Inkommande PUL
Mobilitetsplan 2017-03-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Solljusstudie 2017-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Beräkningsreslutat, dagsljusfaktor 2017-04-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Sprängaren 7, BTN-0098/2017 2017-04-18 Utgående Visa dokumentet
Reviderad nybyggnadskarta 2017-04-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
Dagsljus BBR 6:323 - Uppdaterad rapport, 2017-04-28 Inkommande PUL
Förstudie dagsljus 2017-04-28 Inkommande PUL
Bygglovshandlingar 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Handlingsförteckning markplanering L-31.1-01-04 2017-05-02 Inkommande PUL
Markplaneringsritningar L-31-1-01, L-31-1-02, L-31-1-03, L-31-1-04 2017-05-02 Inkommande PUL
Sprängaren 7, BTN-0098/2017 2017-05-08 Utgående PUL
SV: Sprängaren 7, BTN-0098/2017 2017-05-10 Inkommande PUL
Brandskyddsbeskrivning 2017-04-28 2017-05-12 Inkommande PUL
RIO. Etapp C. SPRÄNGAREN 7. Handlingar inför tekniskt samråd. 2017-05-24 Utgående PUL
Mail om konstnärlig utsmyckning 2017-05-26 Inkommande PUL
Bygglovshandlingar 2017-05-26 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamhetslokaler 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Kungörelse av beslut 2017-06-22 Utgående Visa dokumentet
Expediering av beslut 2017-06-26 Utgående
Handlingar inför tekniskt samråd 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Protokoll från tekniskt samråd 2017-06-29. SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamheter i bottenplan. 2017-06-28 Utgående PUL
handlingar inför tekniskt samråd - Energirapport och utlåtande 2017-06-28 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - fukthetsbeskrivning 2017-06-29 Inkommande PUL
Handlingar inför tekniskt samråd - kontrollpunkter 2017-06-29 Inkommande PUL
SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Startbesked för nybyggnad av flerbostadshus med verksamheter i bottenplan. 2017-07-03 Utgående PUL
Brandskyddsdokumentation 2017-07-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-10-05. SPRÄNGAREN 7 samt del av SUNDBYBERG 2:17, Ekensbergsgatan 128. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med verksamheter i bottenplan. 2017-10-05 Utgående PUL
Utlåtande från fuktsakkunnig 2018-04-03 Inkommande PUL
SV: SPRÄNGAREN 7. Utlåtande fukt 2018-04-04 Utgående PUL