Diarienummer BTN-0096/2017
Titel Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker, Ursviks Kök & Bar, Oxenstiernas allé 24, Abi Restauranger AB
Startdatum 2017-02-10
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-12
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-02-09 Inkommande PUL
Kompletteringar, registreringsbevis, meny, hyresavtal, planskiss 2017-02-21 Inkommande PUL
Protokoll, hyreskontrakt, planskiss 2017-03-01 Inkommande PUL
Remissvar från polismyndigheten 2017-03-03 Inkommande PUL
Aktiebok för Abi Restauranger AB 2017-03-08 Inkommande PUL
Svar på internremiss 2017-03-15 Inkommande PUL
Transaktioner 2017-03-15 Inkommande PUL
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Ursviks Kök & Bar, Oxenstiernas Allé 24, Abi Restauranger AB. 2017-04-20 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Ursviks Kök & Bar, Oxenstiernas Allé 24, Abi Restauranger AB. 2017-05-29 Upprättat PUL