Diarienummer BTN-0076/2017
Titel SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar
Startdatum 2017-02-02
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-02-01 Inkommande PUL
Certifikat Kontrollansvarig 2017-02-01 Inkommande PUL
Planritning 2017-02-01 Inkommande PUL
Fasadritning 2017-02-01 Inkommande PUL
Detaljritning balkong/dörrar 2017-02-01 Inkommande PUL
Bekräftelse på mottagen ansökan 2017-02-06 Utgående PUL
Kv Slaktaren 3 2017-02-13 Utgående PUL
Svar byggnadens klassifisering 2017-02-16 Utgående PUL
Mejlkorrespondens stoppdag 2017-02-16 Utgående PUL
Kanan 4, Måsen 2 2017-02-20 Utgående PUL
Komplettering, planritning, fasadritning 2017-02-20 Inkommande PUL
SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar 2017-03-09 Utgående PUL
Förslag till beslut för synpunkter 2017-03-09 Utgående PUL
Yttrande 2017-03-26 Inkommande PUL
Yttrande - inkludera beräkningen av ljusinsläpp 2017-04-11 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar 2017-04-20 Upprättat PUL
Expediering av beslut med REK 2017-04-20 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-04-27 Inkommande PUL
Inkommen överklagan 2017-05-11 Inkommande PUL
Inkommen överklagan med post 2017-05-12 Inkommande PUL
SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar 2017-05-15 Utgående PUL
SLAKTAREN 3, Vintergatan 12. Fråga om bygglov för fasadändring, balkonger och dörrar 2017-05-15 Inkommande PUL
Mottagningsbekräftelse på kommunens överlämnande av överklagan 2017-05-16 Inkommande PUL
Länsstyrelsens beslut 2017-10-12, 403-20232-2017 gällande överklagande av beslut om nekat bygglov för balkonger mm på flerbostadshus 2017-10-17 Inkommande PUL
Länsstyrelsens beslut den 12 oktober 2017, 403-20232-2017 har överklagats i rätt och överlämnats till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 2017-11-21 Inkommande PUL
Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-22, målnr P 6580-17 2017-12-22 Inkommande PUL