Diarienummer BTN-0074/2018
Titel Remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning
Startdatum 2018-01-25
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning" till byggnads- och tillståndsnämnden för besvarande 2018-01-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning 2018-01-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning, ärendenummer NV00371-18 2018-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning 2018-02-12 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning till Naturvårdsverket 2018-02-12 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Naturvårdsverket att lämna synpunkter på tillämpning av EU:s varuförordning 2018-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Mottagningsbekräftelse 2018-02-12 Inkommande Visa dokumentet