Diarienummer BTN-0068/2017
Titel FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Startdatum 2017-01-31
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-01-30 Inkommande PUL
Planritning 2017-01-30 Inkommande PUL
Sektionsritning 2017-01-30 Inkommande PUL
Fasadritning 2017-01-30 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-01-30 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev på mottagen ansökan 2017-02-06 Utgående PUL
Revideringar - Följebrev 2017-03-15 Inkommande PUL
Komplettering - nybyggnadskarta 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - planritning 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - sektionsritning 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - fasadritning 2017-03-15 Inkommande PUL
Begäran om komplettering Fysikern 2 och 3 2017-03-22 Utgående PUL
Svarsskrivelse 2017-03-30 Inkommande PUL
Revidering - situationsplan, planritning, sektionsritning, fasadritning 2017-03-30 Inkommande PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-04-28 Utgående PUL
Revidering planritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Revidering sektionsritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Revidering fasadritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-05-29 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-05-30 Utgående PUL
Komplettering- Handlingar till samrådsmöte 2017-09-22 Inkommande PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Tekniskt samråd för nybyggnad av enbostadshus 2017-09-26 Utgående PUL
Prot. tekniskt samråd via e-post 2017-09-26 Utgående PUL
Komplettering - egenkontroll grund, konstruktionsritningar, försäkringsbesked 2017-09-27 Inkommande PUL
Ang invändig akustik 2017-09-29 Utgående PUL
Utlåtande buller, Fysikern 3 2017-10-04 Inkommande PUL
Komplettering - Konstruktionsritningar Fysikern 2 och 3 2017-10-04 Inkommande PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Startbesked 2017-10-05 Utgående PUL
Startbesked via e-post 2017-10-05 Utgående PUL
Lägeskontroll Fysikern 3 2017-10-24 Inkommande PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Protokoll från arbetsplatsbesök för nybyggnad av enbostadshus 2018-03-27 Utgående PUL
Foton - arbetsplatsbesök 2018-03-28 Inkommande PUL
Foton från arbetsplatsbesök del 2 2018-03-28 Inkommande PUL
OVK besiktningsprotokoll 2018-04-11 Inkommande PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Slutsamråd 2018-04-24 Utgående PUL
Kökslådorna har nu fått barnsäkerhetsspärrar 2018-05-07 Inkommande PUL
Anmälan om färdigställande och ansökan om slutbesked 2018-05-09 Utgående PUL
FYSIKERN 3, Forskningsringen 59. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Interimistiskt slutbesked 2019-05-31 2018-05-09 Utgående PUL