Diarienummer BTN-0066/2017
Titel Återrapportering av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll
Startdatum 2017-01-30
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad 2017-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Slutlig revisionsrapport livsmedelskontrollen i Sundbybergs Stad 2017-01-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Återrapportering av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontroll i Sundbybergs stad 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet