Diarienummer BTN-0064/2018
Titel Tillsynsplan 2018 för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen som säljer folköl i Sundbybergs stad
Startdatum 2018-01-18
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-14
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport - Tillsynsplan 2018 för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen som säljer folköl i Sundbybergs stad 2018-01-18 Upprättat Visa dokumentet
Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl 2018 2018-01-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Tillsynsplan serveringstillstånd och försäljning av folköl 2018 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av tillsynsrapport 2018 för kännedom till Länsstyrelsen 2018-02-14 Utgående