Diarienummer BTN-0064/2017
Titel FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Startdatum 2017-01-30
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-01-30 Inkommande PUL
Planritning 2017-01-30 Inkommande PUL
Sektionsritning 2017-01-30 Inkommande PUL
Fasader 2017-01-31 Inkommande PUL
Situationsplan 2017-01-30 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev på mottagen ansökan 2017-02-06 Utgående PUL
Angående bygglovsansökan för Fysikern 2 och 3 2017-03-01 Utgående PUL
Följebrev - revidering 2017-03-15 Inkommande PUL
Komplettering - nybyggnadskarta 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - planritning 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - sektionsritninf 2017-03-15 Inkommande PUL
Revidering - fasadritningar 2017-03-15 Inkommande PUL
Svarsskrivelse 2017-03-30 Inkommande PUL
Revidering - situationsplan, plaritning, sektionsritning, fasadritning 2017-03-30 Inkommande PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-04-28 Utgående PUL
Revidering, planritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Revidering sektionsritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Revidering fasadritning 2017-04-28 Inkommande PUL
Uppdaterade handlingar inför tekniska samrådet 2017-05-09 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2017-05-29 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-05-30 Utgående PUL
Handlingar inför och tid för tekniskt samråd 2017-08-21 Utgående PUL
Översiktlig miljöteknisk utredning och jordprover 2017-08-22 Inkommande PUL
Komplettering - Handlingar till samrådsmöte 2017-09-22 Inkommande PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Tekniskt samråd för nybyggnad av enbostadshus 2017-09-25 Utgående PUL
Prot. tekniskt samråd via e-post 2017-09-26 Utgående PUL
Komplettering - egenkontroll grund, konstruktionsritning, försäkringsbesked 2017-09-27 Inkommande PUL
Utlåtande buller, Fysikern 2 2017-10-04 Inkommande PUL
Komplettering - konstruktionsritningar Fysikern 2 och 3 2017-10-04 Inkommande PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Startbesked 2017-10-05 Utgående PUL
Komplettering - statistik enligt EKS 10, lastnedräkning med EKS 10, uppdaterad egenkontroll 2017-10-05 Inkommande PUL
Startbesked via e-post 2017-10-05 Utgående PUL
EKS 10 gäller för Fysikern 2 & 3 2017-10-05 Inkommande PUL
Fråga om FSH. RH2000 gäller. 2017-10-16 Utgående PUL
Re: Fysikern 2 & 3. RH00 2017-10-16 Inkommande PUL
Re: Fysikern 2 & 3. RH00 2017-10-16 Inkommande PUL
Lägeskontroll Fysikern 2 2017-10-24 Inkommande PUL
Lägeskontroll Fysikern 2 & 3 2017-10-26 Inkommande PUL
Ang arb.platsbesök Fysikern 2 & 3 2017-11-23 Inkommande PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Protokoll från arbetsplatsbesök för nybyggnad av enbostadshus. 2018-03-27 Utgående PUL
Bilder från arbetsplatsbesök 2018-03-28 Inkommande PUL
Foton från arbetsplatsträff del 2 2018-03-28 Inkommande PUL
Bekr. att fasader ska putsas enligt bygglov 2018-03-27 Inkommande PUL
OVK besiktningsprotokoll 2018-04-11 Inkommande PUL
Ritningar på yttervägg 2018-04-18 Inkommande PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Slutsamråd 2018-05-07 Utgående PUL
SV: Fysikern 2 & 3, barnsäkerhet 2018-05-07 Inkommande PUL
Från KA: Kökslådorna har nu fått barnsäkerhetsspärrar 2018-05-07 Inkommande PUL
Anmälan om färdigställande och ansökan om slutbesked 2018-05-09 Utgående PUL
FYSIKERN 2, Forskningsringen 61. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Interimistiskt slutbesked 2019-05-31 2018-05-09 Utgående PUL