Diarienummer BTN-0053/2017
Titel Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen
Startdatum 2017-01-23
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen 2017-01-23 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Byggnads- och tillståndsnämndens behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet