Diarienummer BTN-0051/2018
Titel Remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-01-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2018-02-02 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Inbjudan från miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag och remissvar till kommunstyrelsen 2018-02-15 Utgående