Diarienummer BTN-0027/2017
Titel UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus.
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Bygglovshandlingar 2017-01-05 Inkommande PUL
Ansökan 2017-01-05 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-01-09 Utgående PUL
UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus. 2017-01-09 Utgående PUL
Komplettering, ritning 2017-01-11 Inkommande PUL
komplettering elevation stödmur 2017-01-11 Inkommande PUL
Nybyggnadskarta samt ritningar 2017-01-04 Inkommande PUL
Komplettering - handlingar inför samråd 2017-01-30 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus. 2017-02-01 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-02-01 Utgående PUL
Kompletteringar - handlingar inför samråd 2017-03-08 Inkommande PUL
Handlingar inför samråd - reviderad kontrollplan 2017-03-13 Inkommande PUL
Komplettering - handlingar inför samråd 2017-03-14 Inkommande PUL
Reviderad kontrollplan 2017-03-15 Inkommande PUL
Protokoll från tekniskt samråd Uppfinnaren 1 - 7 2017-03-17 Utgående PUL
Startbesked för mark- och grundläggningsarbeten UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A 2017-03-20 Utgående PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, utlåtande 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - ventilationsritningar 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - ritningar 2017-06-12 Inkommande PUL
Kontrollplan enligt PBL Panorama Rev B 170613.pdf 2017-06-13 Inkommande PUL
Ändring av fasadmaterial och justerad indelning på fasad 2017-06-13 Inkommande PUL
Konstruktionshandlingar, Brf Panorama Sekretessen 1-5 & Uppfinnaren 1-7 2017-06-21 Inkommande PUL
UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus. Startbesked 2017-06-26 Utgående PUL
Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-10-03, Sekretessen och Uppfinnaren 2017-10-03 Utgående PUL
Ansökan interimistiskt slutbesked 2018-05-07 Inkommande PUL
Intyg räcke och barnspärr 2018-05-07 Inkommande PUL
Slutsamråd UPPFINNAREN 4, nybyggnad av parhus 2018-05-08 Utgående PUL
UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Bygglov för nybyggnad av parhus. Interimistiskt slutbesked tom 2018-12-31. 2018-05-09 Utgående PUL
UPPFINNAREN 4, Forskargränd 13-13A. Aktualiserat interimistiskt slutbesked tom 2018-12-31. Bygglov för nybyggnad av parhus. 2018-09-27 Utgående PUL
OVK 2018-09-26 Inkommande PUL
Ansökan om slutbesked och handlingar finns i ärende Uppfinnaren 1 BTN-0022/2017 2018-09-26 Inkommande PUL