Diarienummer BTN-0022/2017
Titel UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus
Startdatum 2017-01-05
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Bygglovshandlingar 2017-01-05 Inkommande PUL
Ansökan 2017-01-05 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-01-09 Utgående PUL
UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus 2017-01-09 Utgående PUL
Nybyggnadskarta samt ritningar 2017-01-04 Inkommande PUL
Komplettering - handlingar inför samråd 2017-01-30 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus 2017-02-01 Upprättat PUL
Kungörelse av beslut 2017-02-01 Utgående PUL
Ev. krav på marksanering Uppfinnaren 1-7 2017-02-13 Inkommande PUL
SV: Sekretessen och Uppfinnaren, handlingar inför samråd 2017-03-01 Utgående PUL
SV: Sekretessen och Uppfinnaren, handlingar inför samråd markarbeten 2017-03-02 Inkommande PUL
Komplettering - handlingar inför samråd 2017-03-08 Inkommande PUL
BBR 24 och EKS 10 bör gälla för samtliga ärenden på Uppfinnaren och Sekretessen 2017-03-10 Utgående PUL
Tekniskt samråd. UPPFINNAREN 1 - 7, Forskargränd 7A-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus. 2017-03-13 Utgående PUL
Handlingar inför samråd - reviderad kontrollplan 2017-03-13 Inkommande PUL
Komplettering - handlingar inför samråd 2017-03-14 Inkommande PUL
Frågor om etablering av byggbodar 2017-03-14 Inkommande PUL
Reviderad kontrollplan 2017-03-15 Inkommande PUL
Startbesked för mark- och grundläggningsarbeten UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A 2017-03-20 Utgående PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - brandskyddsbeskrivning, energiberäkning, utlåtande 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering inför tekniskt samråd, ventilationsritningar 2017-06-01 Inkommande PUL
Komplettering inför tekniskt samråd - ritningar 2017-06-12 Inkommande PUL
UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus. Tekniskt samråd, uppförande av hus 2017-06-12 Utgående PUL
Kontrollplan enligt PBL Panorama Rev B 170613.pdf 2017-06-13 Inkommande PUL
Ändring av fasadmaterial och justerad indelning på fasad 2017-06-13 Inkommande PUL
Konstruktionshandlingar, Brf Panorama Sekretessen 1-5 & Uppfinnaren 1-7 2017-06-21 Inkommande PUL
UPPFINNAREN 1, Forskargränd 19-19A. Bygglov för nybyggnad av parhus. Startbesked 2017-06-26 Utgående PUL
Angående friggebodar på Sekretessen och Uppfinnaren 2017-08-14 Inkommande PUL
Protokoll från arbetsplatsbesök 2017-10-03, Sekretessen och Uppfinnaren 2017-10-03 Utgående PUL
Svar ang fråga om impregnerat virke i läkt. Sekretessen samt Uppfinnaren 2017-12-13 Inkommande PUL