Diarienummer BTN-0015/2018
Titel Remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss till byggnads- och tillståndsnämnden - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-01-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Förslag till yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underlag till kommunstyrelsen 2018-02-02 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Inbjudan från Vattenmyndigheten att lämna synpunkter på samråd inom vattenförvaltningen 2018-02-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag samt remissvar till kommunstyrelsen 2018-02-15 Utgående