Diarienummer BTN-0013/2017
Titel Tillsynsplan 2017 gällande restauranger med serveringstillstånd, försäljningsställen för tobak, folköl och receptfria läkemedel samt rökfria skolgårdar.
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-20
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument