Diarienummer BTN-0011/2017
Titel Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-23
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017-01-03 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsordning för byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbybergs stad 2017-01-17 Upprättat Visa dokumentet
Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Revidering av byggnads- och tillståndsnämndens delegationsordning 2017 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Antagen delegationsordning för byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbybergs stad, gäller från och med 1 mars 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Reviderad delegationsordning expedierad till Kommunstyrelsen för publicering 2017-02-23 Utgående