Diarienummer BTN-0009/2016
Titel Remiss - Samråd av detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik
Startdatum 2016-01-06
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-04
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Samråd av detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2016-01-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Remiss - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2016-01-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 15 februari 2016 - Remiss - Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2016-02-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag expedierat till KS 2016-02-18 Utgående
Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Granskning av detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag expedierat till kommunstyrelsen. 2017-01-10 Utgående
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Svar på remiss - Granskning av detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne och Stora Ursvik 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av yttrande samt protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde. 2017-02-01 Utgående
Underrättelse om laga kraft för detaljplan Kistagrenen, tvärbana genom Rissne Sundbyberg 2018-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2