Diarienummer BTN-0005/2017
Titel Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017
Startdatum 2017-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-01
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-01-03 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-02-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-03-29 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-04-20 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-05-03 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-08-30 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-09-25 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-10-26 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-10-27 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-11-23 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-11-24 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Återrapportering till byggnads-och tillståndsnämnden 2017 2017-12-13 Upprättat PUL