Diarienummer BTN-0004/2018
Titel Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018
Startdatum 2018-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-01-01 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-02-14 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018-03-01 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 mars 2018 - Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-19 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-03-22 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 16 april 2018 - Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-04-19 Upprättat PUL
Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-05-04 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 21 maj 2018 - Återrapportering till byggnads- och tillståndsnämnden 2018 2018-05-23 Upprättat PUL