Diarienummer BTN-0003/2017
Titel Månadsrapporter 2017
Startdatum 2017-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-01
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport januari-februari 2017 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - Månadsrapport januari-februari 2017 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Månadsrapport per sista oktober 2017 2017-09-26 Utgående Visa fil
1, 2
Månadsrapport oktober (bilaga) 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Månadsrapport per sista oktober 2017 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet