Diarienummer BTN-0002/2017
Titel Delegationslistor 2017
Startdatum 2017-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-01
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anmälan av delegationsbeslut 2017-01-03 Utgående Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-01-26 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 - Delegationslistor 2017 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-02-28 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-03-29 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-04-21 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-05-29 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-05-31 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-06-30 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-30 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-09-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-09-25 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-10-27 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2017-11-24 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - Anmälan av delegationsbeslut 2017-12-13 Upprättat Visa dokumentet