Diarienummer BTN-0001/2018
Titel Delegationslistor 2018
Startdatum 2018-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anmälan av delegationsbeslut 2018-01-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 12 februari 2018 - Anmälan av delegationsbeslut 2018-02-14 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2018-02-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 mars 2018 - Anmälan av delegationsbeslut 2018-03-19 Upprättat Visa dokumentet
Anmälan av delegationsbeslut 2018-03-22 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 16 april 2018 - Anmälan av delegationsbeslut 2018-04-19 Upprättat PUL
Anmälan av delegationsbeslut 2018-04-24 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 21 maj 2018 - Anmälan av delegationsbeslut 2018-05-23 Upprättat PUL