Diarienummer BTN-0001/2017
Titel Samlingsärende för byggnads- och tillståndsnämnden 2017
Startdatum 2017-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-02
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse - och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 2017-01-19 Upprättat Visa dokumentet
Kompletterande handlingar till sammanträdet den 30 januari 2017 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 30 januari 2017 2017-01-30 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 13 februari 2017 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 mars 2017 2017-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll från sammanträde den 20 mars 2017 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 april 2017 2017-04-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 22 maj 2017 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträden den 22 maj 2017 2017-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 2017-06-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 juni 2017 2017-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 2017-08-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 28 augusti 2017 2017-08-25 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 18 september 2017 2017-09-06 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll från sammanträde den 18 september 2017 2017-09-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 2017-10-10 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens protokoll från sammanträde den 23 oktober 2017 2017-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse- och föredragningslista till byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 2017-12-08 Upprättat Visa dokumentet