Diarienummer ÄN-0226/2016
Titel Samlingsärende för äldrenämnden 2017
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse och föredragningslista till äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Diarieförda delegationsbeslut 5/12 2016 tom 9/2 2017 redovisade på äldrenämndens sammanträde 23 februari 2017 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med handlingar till äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut anmälda på äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-09 Utgående Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Diarieförda delegationsbeslut 5/12 2016 tom 9/2 2017 redovisade på äldrenämndens sammanträde 23 februari 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och dagordning till äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut anmälda på äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 2017-03-08 Utgående Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 - Delegationsbeslut anmälda på äldrenämndens sammanträde den 23 mars 2017 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut diarieförda 10 mars 2017 - - 13 mars 2017 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och föredragningslista till äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 - Delegationsbeslut diarieförda 10 mars 2017 - - 13 mars 2017 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Diarieförda delegationsbeslut 4/4--4/5 2017 2017-05-04 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till äldrenämndens sammanträde 15 juni 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med handlingar till äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 2017-05-18 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och handlingar till äldrenämndens sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde 15 juni 2017 - Månadsrapport per maj 2017 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse och dagordning till äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till äldrenämndens extrainsatta sammanträde den 2 november 2017 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till äldrenämndens extrainsatta sammanträde den 2 november 2017 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för äldrenämndens extrainsatta sammanträde den 2 november 2017 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med dagordning Äldrenämnden 2017-11-23 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Äldrenämndens sammanträde 23 november 2017 2017-11-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till Äldrenämnden sammanträde 14 december 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll Äldrenämnden 14 december 2017 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet