Diarienummer ÄN-0225/2016
Titel Val av ersättare till äldrenämndens individutskott för tiden 1 januari 2017 till 31 december 2017
Startdatum 2016-12-19
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument