Diarienummer ÄN-0222/2016
Titel Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 inkl tertialrapport 3
Startdatum 2016-12-12
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar verksamhetsberättelse 2016, KS-0660/2016 2016-12-12 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 inkl tertialrapport 3 2017-01-12 Utgående Visa fil
1, 2
Kompletterande anvisning till nämndernas verksamhetsberättelse 2016 2017-01-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Äldrenämnden - Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 inkl tertialrapport 3 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet