Diarienummer ÄN-0180/2017
Titel Förlängning avtal Ekbackens äldreboende hus F
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument