Diarienummer ÄN-0179/2017
Titel Sammanträdestider äldrenämnden 2018
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-27
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sammanträdestider äldrenämnden 2018 2017-10-23 Utgående Visa dokumentet