Diarienummer ÄN-0170/2017
Titel Remiss - Överenskommelse mellan Sth läns landsting och kommunerna om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Startdatum 2017-10-13
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från kommunstyrelsen - Överenskommelse mellan Sth läns landsting och kommunerna om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Överenskommelse mellan Sth läns landsting och kommunerna om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-10-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över remiss - Överenskommelse mellan Sth läns landsting och kommunerna om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-10-23 Upprättat Visa fil
1, 2