Diarienummer ÄN-0128/2017
Titel Yttrande över - Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-30
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-07
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över - Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad 2017-05-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Yttrande över - Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sundbybergs stad 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet