Diarienummer ÄN-0125/2017
Titel Översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag
Startdatum 2017-05-23
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-07
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över - Översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-05-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över Översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Yttrande över - Översiktsplan för Sundbybergs stad – samrådsförslag 2017-09-28 Upprättat Visa fil
1, 2