Diarienummer ÄN-0123/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" till äldrenämnden för yttrande
Startdatum 2017-05-22
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län" till äldrenämnden för yttrande 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss - Inbjudan från Kommunerna i Stockholms län (KSL) om en överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2