Diarienummer ÄN-0111/2017
Titel Remiss av mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-08
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-26
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad- för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag på yttrande över remiss - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-05-31 Upprättat Visa dokumentet