Diarienummer ÄN-0106/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Se över delegationsordningen upphandlingsbeslut. Väckt av Eric Vänerlöv (S)
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument