Diarienummer ÄN-0105/2017
Titel Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-26
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på yttrande över näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet