Diarienummer ÄN-0099/2017
Titel Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S)
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S)” till äldrenämnden för yttrande 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldreförvaltningens skrivelse - Motion - Äldreplan för Sundbybergs stad. Väckt av Karin Holmberg (S) och Eric Vänerlöv (S) 2017-11-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3