Diarienummer ÄN-0098/2017
Titel Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)” till äldrenämnden för yttrande 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till yttrande över motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-04-13 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion - "Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD)" 2017-09-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 28 september 2017 - Förslag till yttrande över motion - Gratis sommarkollo för äldre. Väckt av Gary Aelius (SD) 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet