Diarienummer ÄN-0096/2017
Titel Taxor och avgifter inom äldreomsorgen
Startdatum 2017-04-04
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-28
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 27 april 2017 - Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017-04-27 Upprättat Visa fil
1, 2