Diarienummer ÄN-0088/2017
Titel Redovisning av synpunkter och klagomål januari-april 2017 för äldrenämdnen
Startdatum 2017-03-30
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-26
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av synpunkter och klagomål januari-april 2017 för äldrenämdnen 2017-03-30 Utgående Visa fil
1, 2