Diarienummer ÄN-0086/2017
Titel Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden
Startdatum 2017-03-30
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-23
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden 2017-03-30 Utgående Visa fil
1, 2
Anvisningar tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 - Tertialrapport 1 och helårsprognos 2017 för äldrenämnden 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet