Diarienummer ÄN-0084/2017
Titel Komplettering av äldrenämndens delegationsordning dmed anledning av införande av valfrihetssystem i särskilt boende
Startdatum 2017-03-30
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-23
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Komplettering av äldrenämndens delegationsordning med anledning av införande av valfrihetssystem i särskilt boende 2017-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 18 maj 2017 - Komplettering av äldrenämndens delegationsordning med anledning av införande av valfrihetssystem i särskilt boende 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet